Pracuj z nami

Mamy ambicję zatrudniać ludzi chętnych do rozwijania się wraz z naszą – jeszcze młodą w Europie – organizacją, gotowych z pasja i zaangażowaniem budować markę Bamy w Europie.

 

Ludzi, dla których nasza misja „PEOPLE HELPING PEOPLE BE SUCCESSFUL” nie jest tylko sloganem.

 

Decydując się na zatrudnienie naszej kadry mamy na uwadze szereg aspektów. Podstawowym kryterium są umiejętności i wiedza, ale predyspozycje osobowościowe i motywacja, są dla nas równie ważne.

 

Wszyscy nasi pracownicy – bez względu na wcześniejsze doświadczenia – maja szansę wraz z nami poznawać i uczyć się specyfiki pracy w branży produkcyjnej. Wysokie standardy obowiązujące przy produkcji produktów spożywczych nakładają na firmę, taką jak nasza, konieczność ciągłego doskonalenia procesów i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

 

W tym celu organizujemy dla nich cykliczne szkolenia z zakresu Systemu Zapewnienie Bezpieczeństwa Żywności (HACCP), Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP), 5S, Zarządzania Kryzysem.

 

W związku z rozwojem naszego biznesu na rynku europejskim szanse na rozwój chcemy zapewnić również naszym pracownikom. W tym celu, poza szkoleniami, oferujemy im możliwość udziału w rekrutacjach wewnętrznych, a dzięki temu zdobywanie doświadczenia w innych działach organizacji.